Měření tloušťky laku, povlakoměry - TSI System

Nástroje pro měření tloušťky laku - povlakoměry TSI System

Měření tloušťky laku představuje jeden z důležitějších ukazatelů kvality povrchové úpravy. Měřič tloušťky laku slouží pro rychlé a snadné stanovení tloušťky povrchové vrstvy, na různém podkladovém materiálu, bez jejího poškození. Měří se také tloušťky různých galvanických, plastových, organických i jiných povlaků, zejména na kovech, ale také i na ostatních podkladových materiálech jako keramika, beton, sklo, plasty, dřevo. Nejčastějšími povlaky jsou organické a epoxidové barvy a plastové nebo gumové potahy. TSI System nabízí širokou škálu povlakoměrů. 

Povlakoměry od TSI System

Pro volbu správné měřící metody a tím i správného povlakoměru je nejdůležitější určení podkladu, zda se jedná o kovový, či nekovový materiál. Druh podkladu potom určuje vhodnost a použitelnost toho kterého tloušťkoměru povrchových vrstev. K měření tloušťky laků na kovech se využívají elektromagnetické metody, pro měření na nevodivých materiálech se uplatňuje ultrazvuková metoda. Povlakoměry využívající obě tyto metody můžete zakoupit na www.tsisystem.cz. Společnost TSI System nabízí elektromagnetické i ultrazvukové povlakoměry.

 
 

Široký výběr povlakoměrů od TSI System

Přední místo v oblasti měření kvality povrchových úprav materiálů patří bezesporu firmě DeFesko. Povlakoměry tohoto výrobce se díky svému preciznímu provedení a širokému rozšíření v průmyslu staly prakticky standardem v oboru měření tloušťky laku. Podle potřeb si vyberete měřič laku vhodný pro vaše využití.  Nemagnetické povlaky na podkladech z feromagnetických kovů se měří magnetickou induktivní metodou. Elektronický snímač přístrojů PostiTeclor 6000 a PostiTest DFT vyhodnocuje změnu magnetické indukce s měnící se tloušťkou povlaku. Nevodivé povlaky na podkladech z neferomagnetických kovů se měří metodou vířivých proudů. Elektromagnetický snímač přístrojů Posti Teclor 6000 a PostiTest DFT vyhodnocuje proměnné pole vířivých proudů v závislosti na tloušťce povlaku. Nejčastějšími povlaky jsou organické laky, oxidační vrstvy a epoxidové i plastové potahy. Podkladem jsou nejčastěji barevné kovy a jejich slitiny. Povlaky na podkladech z nevodivých materiálů se měří ultrazvukovou metodou. Sonda přístroje Posti Teclor 200 vysílá a přijímá ultrazvukové impulzy, z nichž se pomocí známé rychlosti šíření určuje tloušťka povlaku.  Nevodivé podklady jsou nejčastěji keramika, beton, plasty, sklo a dřevo. Tloušťka práškových vrstev se zjišťuje vždy ještě před vypálením.

 
 

Více informací o měření tloušťky laku naleznete na webu společnsoti TSI System, kde si můžete zakoupit i vhodný povlakoměr.

Zavolejte nám

545 129 462

Kontaktujte nás:


1 + 2 =

Navštivte nás:

TSI System s.r.o.
Mariánské náměstí 1
617 00, Brno

Obor činnosti:

  • Povlakoměry
  • Měřič tloušťky laku
  • Měření tloušťky laku
  • Měření laku
  • Měřič laku